เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA IN FULL 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA IN FULL 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA IN FULL 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SAKURA IN FULL 6วัน 4คืน จัดเต็มชมซากุระโอซาก้า นารา เกียวโต ซิราคาวาโกะ ทาคายาม่า อินุยาม่ะ ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ วัดโทไดจิ เมืองทาคายาม่า ชมซากุระปราสาทอินุยาม่า วัดกินคะคุจิ วัดเงิน ซากุระถนนสายนักปราชญ์ ปราสาทโอซาก้า วัดคัดสึโอจิ วัดดารูมะ ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาค ช้อปปิ้งจุใจ

รหัสทัวร์

JP_TG00395

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

12 มี.ค. 67 - 24 เม.ย. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

เม.ย. 67

60,900฿

02-07

59,900฿

24-29

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

59,900

59,900

59,900

10,900

-

-

31

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - โอซาก้า (สนามบินคันไซ)

Day : 2

โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - ศาลเจ้าสุมิโยชิไทชะ - นารา - วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโต) - เมืองนาโกย่า - ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter

Day : 3

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - เมืองเก่าทาคายาม่า(สายซันมาจิ ซูจิ) - สะพานนากะบาชิ - ทาคายาม่าจินยะ - เมืองกิฟุ - เมืองอินุยาม่ะ - ปราสาทอินุยาม่ะ - ชมซากุระบริเวณรอบปราสาท - ช้อปปิ้งถนนคนเดินอินุยามะ

Day : 4

เกียวโต - วัดกินคะคุจิ(วัดเงิน) - ชมซากุระถนนสายนักปราชญ์ - กิจกรรมชงชา และศูนย์จำหน่ายสินค้าคุณภาพ - ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION - โอซาก้า

Day : 5

วัดคัตสึโอจิ(วัดารูมะ) - สวนอนุสรณ์บัมปาคุ - ชมซากุระปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ

Day : 6

ตลาดคุโรมง - ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง