เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

ทัวร์ฮ่องกง

/

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 4วัน 2คืน (HB)

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 4วัน 2คืน (HB)

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง 4วัน 2คืน (HB)

เที่ยวฮ่องกง กระเช้านองปิง 4วัน 2คืน เมนูพิเศษท่านย่าง & ชาบู ชาบู ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องอำชื่อดัง ชมการแสดงแสงสีเสียง Symphony of Lights

รหัสทัวร์

HK_HB00033

ประเทศ

ฮ่องกง

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

19,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Greater Bay Airlines

ต.ค. 67

19,999฿

11-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

19,999

-

-

5,900

5,900

13,900

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินฮ่องกง – พิเศษ!! ขึ้นรถรางไปชมวิวพาโนราม่าบนยอดเขา“วิคตอเรียพีค” – ไปขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ อ่าวรีพัลส์เบย์ขอพรปังๆ “วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ” - อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยเดินเล่นถ่ายรูปถนนคนดัง Avenue Of Star - ไฮไลท์!! ชมความงดงามของการแสดง A Symphony of Lights ของฮ่องกง

Day : 3

อิสระท่องเที่ยว (ไม่มีรถ และ ไกด์บริการ) หรือ เลือกซื้อ Option เพิ่มเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ หรือ ขึ้นกระเช้า Ngong Ping สักการะพระใหญ่ลันเตา

Day : 4

สักการะขอพรวัดชื่อดัง “วัดหวังต้าเซียน” - โรงงานจิวเวลรี่ - ร้านหยกสักการะขอพรวัดแชกงหมิว “วัดกังหันชื่อดัง” – อิสระช้อปปิ้ง “ซิตี้เกทเอาท์เลท” - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง