เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

ทัวร์สิงคโปร์

/

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน (SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน (SQ)

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน (SQ)

เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE EXCELLENT 3วัน 2คืน พลาดไม่ได้ เมนู ซุปกระดูกหมู SONGFA เซ็กอิน THE JEWEL CHANGI สะพานเกลียว HELIX ย่านไชนาทาว์น การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ MERLION PARK วัดพระเขี้ยวแก้ว

รหัสทัวร์

SG_SQ00062

ประเทศ

สิงคโปร์

กำหนดการเดินทาง

20 ก.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

17,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Singapore Airlines

ก.ค. 67

18,999฿

20-22

17,999฿

26-28

ส.ค. 67

17,999฿

09-11

17,999฿

23-25

ก.ย. 67

17,999฿

13-15

ต.ค. 67

18,999฿

11-13

18,999฿

12-14

17,999฿

18-20

17,999฿

19-21

19,999฿

25-27

พ.ย. 67

17,999฿

02-04

17,999฿

09-11

17,999฿

16-18

17,999฿

23-25

17,999฿

30-02ธ.ค.

ธ.ค. 67

21,999฿

05-07

21,999฿

08-10

23,999฿

29-31

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

18,999

18,999

18,999

5,500

7,500

13,000

20

26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67

18,999

18,999

18,999

5,500

7,500

13,000

20

12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

18,999

18,999

18,999

5,500

7,500

13,000

20

18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

19,999

19,999

19,999

5,500

7,500

13,000

20

02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67

17,999

17,999

17,999

5,500

7,500

13,000

20

05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 67

21,999

21,999

21,999

5,500

7,500

13,000

20

08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

21,999

21,999

21,999

5,500

7,500

13,000

20

29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

23,999

23,999

23,999

5,500

7,500

13,000

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานชางกี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY – สะพานเกลียว HELIX – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW

Day : 2

FREE DAY อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

Day : 3

เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ย่านไชน่าทาว์น – ช้อปปิ้งที่ถนน ORCHARD ROAD – THE JEWEL CHANGI – ท่าอากาศยานชางกี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง