เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น GOHOBI SNOWWALL 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น GOHOBI SNOWWALL 6วัน 4คืน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น GOHOBI SNOWWALL 6วัน 4คืน (TG)

เที่ยวญี่ปุ่น GOHOBI SNOWWALL 6วัน 4คืน หุ่นกันดั้มและเทพีเสรีภาพ วัดเซนโซจิ (ถ่ายรูป) โตเกียวสกายทรี ณ สวนสุมิดะ สวนอุเอโนะ ย่านชินจุกุ ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายภาพ) หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ไร่วาซาบิ (Daio Farm) มัตสึโมโต้ นาคามาจิ & นาวาเตะโดริ ช้อปปิ้ง ปราสาทมัตสึโมโต้(ถ่ายภาพ) เจแปน แอล์ป เมืองเก่าทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เกียวโต วัดคิโยมิสึ & ถนนสายกาน้ำชา ศาลเจ้าเฮอัน ปราสาททอง ปราสาทโอซาก้า ตลาดคุโรมง ริงกุเอ้าท์เล็ต

รหัสทัวร์

JP_TG00600

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

14 พ.ค. 67 - 21 พ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

68,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

พ.ค. 67

67,900฿

14-19

67,900฿

15-20

68,900฿

21-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

21 พ.ค. 67 - 26 พ.ค. 67

68,900

63,900

56,900

1,000

-

-

29

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day : 2

ท่าอากาศยานนาริตะ – โอไดบะ – (ถ่ายรูป) หุ่นกันดั้ม และ เทพีเสรีภาพ – วัดเซนโซจิ – (ถ่ายรูป) โตเกียวสกายทรี ณ สวนสุมิดะ – สวนอุเอโนะ – ย่านชินจุกุ – คาวากุจิโกะ (ท่านปูยักษ์)

Day : 3

ภูเขาไฟฟูจิ(ถ่ายภาพ) – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ชมเทศกาลชมดอกชิบะซากุระ – ไร่วาซาบิ (Daio Farm) – มัตสึโมโต้ – นาคามาจิ & นาวาเตะโดริ ช้อปปิ้ง

Day : 4

ปราสาทมัตสึโมโต้(ถ่ายภาพ) – เจแปน แอล์ป (สถานีโอกิซาว่า – สถานีทาเคยาม่า) – ทาคายาม่า – เมืองเก่าทาคายาม่า

Day : 5

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ & ถนนสายกาน้ำชา – ศาลเจ้าเฮอัน – ปราสาททอง –โอซาก้า – ย่านชินไซบาชิ และ โดทงโบริ

Day : 6

ปราสาทโอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ริงกุเอ้าท์เล็ต – ห้างอิออน – สนามบินคันไซ –สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง