เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ ท่องเที่ยว 4 ประเทศ 4 มรดกโลก แม่น้ำไรน์ 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ ท่องเที่ยว 4 ประเทศ 4 มรดกโลก แม่น้ำไรน์ 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ ท่องเที่ยว 4 ประเทศ 4 มรดกโลก แม่น้ำไรน์ 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ ความ Luxury ที่หาจากไหนไม่ได้ Uniworld River Cruise เรือสำราญล่องแม่น้ำที่หรูที่สุดในโลก!! เรือสำราญ S.S. VICTORIA เส้นทาง แม่น้ำไรน์ 8 วัน 7 คืน ที่จะพาคุณท่องเที่ยวไปใน 4 ประเทศ 4 มรดกโลก ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน

รหัสทัวร์

CRU_0193

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

05 พ.ค. 67 - 09 มิ.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

5,499 USD/ท่าน

เดินทางโดย

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

26 พ.ค. 67 - 02 มิ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

6,399

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SIGNATURE FRENCH BALCONY (253 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (253 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

8,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

ROYAL SUITE (506 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

16,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

02 มิ.ย. 67 - 09 มิ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

6,399

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SIGNATURE FRENCH BALCONY (253 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (253 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

8,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

ROYAL SUITE (506 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

16,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

09 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE FRENCH BALCONY (188 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

6,399

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SIGNATURE FRENCH BALCONY (253 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (253 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

8,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

ROYAL SUITE (506 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

16,499

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : อัมสเตอร์ดัม

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : -

ท่าเรือ : โคโลญจน์

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : -

ท่าเรือ : โคเบลนซ์, บอร์ปพาร์ด

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : บอร์ปพาร์ด, รูเดสไฮม์

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 5

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : เยอร์เมอร์สไฮม์ (สเปรย์เยอร์)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : เคล (สตราสบูร์ก)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 7

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : ไบรแซค

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 8

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : บาเซิล

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

- ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

- ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)

- กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าวีซ่าเชงเก้น

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –อัมสเตอร์ดัม , บาเซิล – กรุงเทพฯ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

นโยบายการยกเลิก

- ยกเลิก 125 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง $200 / ท่าน

- ยกเลิก 95-124 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 20%

- ยกเลิก 65-94 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 35%

- ยกเลิก 35-64 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50%

- ยกเลิก น้อยกว่า 30 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

- No show หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง