เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

08.00 - 20.00 น.

เสาร์

10.00 - 18.00 น.

ยินดีให้บริการ

nopzzi

Travel License : 11/06940

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ Resorts World One สิงคโปร์ น่านน้ำสากล 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ Resorts World One สิงคโปร์ น่านน้ำสากล 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ Resorts World One สิงคโปร์ น่านน้ำสากล 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญสิงคโปร์ น่านน้ำสากล 3วัน 2คืน resort world cruise ออกเดินทางทุกวันศุกร์ อาหารครบทุกมื้อบนเรือสำราญ กิจกรรมบนเรือสำราญ โชว์สุดพิเศษบนเรือสำราญ

รหัสทัวร์

CRU_0187

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

01 มี.ค. 67 - 26 เม.ย. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

20,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Resorts World One

Resorts World One

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

19 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

39,900

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

23,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

45,500

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

31,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

16,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

61,900

26 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67

ประเภทห้องพัก

Interior Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

20,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

11,000

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

39,900

ประเภทห้องพัก

Oceanview Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

23,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

45,500

ประเภทห้องพัก

Balcony Stateroom

พักห้องละ 2 ท่าน

31,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

16,500

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

61,900

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : 20.00

ลำดับ : 2

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : High Seas

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : Singapore

เวลาเรือถึง : 11.00

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงิน)

- อาหารบนเรือสำราญ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าภาษีท่าเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าทิปส์ SGD 22 /คน/คืน สำหรับห้อง Inside, Oceanview, Balcony และ SGD 26 ต่อคนต่อคืน สำหรับห้อง Suite หรือสูงขึ้นไป

- ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด (Shore Excursion)

- อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

- ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI

- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

นโยบายการยกเลิก

- สำหรับโปรโมชั่นพิเศษไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากทำการจอง

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง