เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ

dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ


ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม, ทัวร์อ่องกงราคาถูก, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, ทัวร์ต่างประเทศ, เที่ยวรอบโลก, เที่ยวทั่วโลก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ทั
ซิมฮ่องกงราคาถูก ซิมการ์ด ซิมการ์ดไทยรุ่งเรือง
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ทั่วโลก
โปรแกรมเที่ยวทัวร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์, เที่ยวสิงคโปร์, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, บริษัททัวร์สิงคโปร์, เมอร์ไลออน, มารีน่า เบย์ แซนด์, สิงคโปร์


สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต

 


 

 สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง 

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ      แผนที่ 
     - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
     - โทรศัพท์ 0-2981-7171-99  โทรสาร 0-2981-7256 , 0-2981-7256      
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา    แผนที่
     - ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
     - โทรศัพท์ 0-2383-8402-4   โทรสาร 0-2383-8398, 0-2383-8398      
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า    แผนที่ 
     - ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
     - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2  โทรสาร 0-2446-8124, 0-2446-8124      
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น   แผนที่
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     - โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655  โทรสาร 0-4324-3441              

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่   แผนที่
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
     - โทรศัพท์ 0-5389-1535-6  โทรสาร 0-5389-1534             
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา   แผนที่ 
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา  อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
     - โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511                  

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี   แผนที่
     - ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     - โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301              
     - E-mail : passport_ub@hotmail.com

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี   แผนที่
     - ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
     - โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3  โทรสาร 077-274941              


สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา   แผนที่
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
     - โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133                   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
     - ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
     - โทร 042-212827, 042-212-318  โทรสาร 042-222-810              


สำนักงานหนังสือเดินทางชัวคราว จังหวัดพิษณุโลก
    
- ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
     - โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131  โทรสาร 055-258-117              
    
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา
     - ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037  โทรสาร 073-274-527              

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 076-222-083, 076-222-080, 076-222-081  โทรสาร 076-222-082              

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
     - ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454  โทรสาร 056-233-452     

 
ข้อมูลทั่วไป การทำหนังสือเดินทาง แผนที่ให้บริการหนังสือเดินทาง

ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง
ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
วิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต
หนังสือเดินทางพระ และ หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์
หนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ
หนังสือเดินทางสูญหาย ควรทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตสาขาแจ้งวัฒนะ
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตสาขาเซ็นทรัลบางนา
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตสาขาปิ่นเกล้า
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตจังหวัดขอนแก่น
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตจังหวัดนครราชสีมา
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตจังหวัดอุบลราชธานี
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนที่การเดินทาง การทำพาสปอร์ตจังหวัดสงขลาCopyright © 2010 - 2017 Teawtourlok.com All Rights Reserved.

 

 


 ใบอนุญาตเลขที่ : 11/06940

 

บริษัท เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม แทรเวล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 
เลขที่ 2 เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-1496 โทรสาร : 0-2809-0374 
ติดต่อสายด่วน : 08-6366-658309-4419-2228
อีเมล์ : info@teawtourlok.com, teawtourlok@gmail.com

เปิดบริการ : จันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.  เสาร์ 09.00-17.00 น.
TeawTourLok DotCom Travel InterGroup CO.,LTD
Address : 2 Phetkasem Rd, Nongkangplu, Nongkeam, Bangkok 10160
Tel : +66 2 809 1496  Fax : +66 2 809 0374  
Hotline : +66 86 366 6583, +66 94 419 2228
E-mail : info@teawtourlok.com, teawtourlok@gmail.com

Office Hours : Mon-Fri 08.00 A.M.-17.00 P.M.   Sat 09.00 A.M.-17.00 P.M.