เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี สนามบินสุวรรณภูมิ, อัตราบริการค่าที่จอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ, ทางไปสนามบินสุววรณภูมิ, วิธีไปสนามบินสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ

dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ


ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ทั่วโลก
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม, ทัวร์อ่องกงราคาถูก, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, ทัวร์ต่างประเทศ, เที่ยวรอบโลก, เที่ยวทั่วโลก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ทั


อัตราค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ article

 

 

อัตราค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ

 

หลักการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)

ประเภทรถยนต์ 

                1. บุคคลทั่วไป 
                        - อาคารจอดรถอาคาร 1,2,3,4 และลานจอดรถข้างอาคาร 
                        - ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 
                2. VIP 
                        - อาคารจอดรถ A & B และลานจอดรถข้างอาคาร
                3. สมาชิกรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานประจำที่ ทสภ.) 
                        - ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 
                4. พนักงาน ทอท.และหน่วยงานราชการปฏิบัติงาน ณ ทสภ. 
                        - ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 

อัตราค่าจอดรถยนต์ ณ อาคารจอดรถ 1,2,3,4 และลานจอดรถข้างอาคาร 

   อัตราค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ

อัตราค่าจอดรถยนต์ ณ ลานจอดระยะยาว 
Longterm Parking 
                     1 ชม. = 20 บาท 
                     2 ชม. = 40 บาท 
                     3 ชม. = 60 บาท 
                     4 ชม. = 80 บาท 
                     5 ชม. = 100 บาท 
                     6 ชม. = 120 บาท 
              7 - 24 ชม. = เหมาจ่าย 140 บาท 

*** สมาชิกรายเดือน 600 บาท***       (เงินมัดจำสมาชิก 600 บาท) 

หมายเหตุ 
                   - เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
                   - จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่


ประเภทรถจักรยานยนต์ 

                  1.บุคคลทั่วไป 
                              - ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 
                  2. สมาชิกรายเดือน (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานประจำที่ ทสภ.) 
                               - ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 
                  3. พนักงาน ทอท.และหน่วยงานราชการปฏิบัติงาน ณ ทสภ. 
                              - ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 

อัตราค่าจอดรถจักรยานยนต์ ณ ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 
                       1 ชม. = 10 บาท 
                       2 ชม. = 20 บาท 
                       3 ชม. = 30 บาท 
                       4 ชม. = 40 บาท 
                       5 ชม. = 50 บาท 
                       6 ชม. = 60 บาท 
                7 - 24 ชม. = เหมาจ่าย 70 บาท 

***สมาชิกรายเดือน 300 บาท***        (เงินมัดจำสมาชิก 300 บาท) 

หมายเหตุ 
                   - เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
                   - จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่


ประเภท รถโดยสารขนาดใหญ่

                        1.บุคคลทั่วไป 
                               - ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 
                               - ศูนย์ขนส่งสาธารณะ 
                         2. สมาชิกรายเดือน 
                                - ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 

อัตราค่าจอดรถโดยสารขนาดใหญ่  ณ ลานจอดระยะยาว Longterm Parking 
                      1 ชม. = 30 บาท 
                      2 ชม. = 60 บาท 
                      3 ชม. = 90 บาท 
                      4 ชม. = 120 บาท 
                      5 ชม. = 150 บาท 
                      6 ชม. = 180 บาท 
               7 - 24 ชม. = เหมาจ่าย 210 บาท 

***สมาชิกรายเดือน 900 บาท***    (เงินมัดจำสมาชิก 900 บาท)
หมายเหตุ 
                   - เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
                   - จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่


อัตราค่าจอดรถโดยสารขนาดใหญ่   ณ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ 
                     1 ชม. = 30 บาท 
                     2 ชม. = 60 บาท 
                     3 ชม. = 90 บาท 
                     4 ชม. = 120 บาท 
                     5 ชม. = 150 บาท 
                     6 ชม. = 180 บาท 
              7 - 24 ชม. = เหมาจ่าย 210 บาท 

หมายเหตุ 
                   - เศษของ ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
                   - จอดเกิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเตรียมความพร้อม ข้อมูลก่อนเดินทางท่องเที่ยว

ข้อมูลทั่วไปสนามบิน...สุวรรณภูมิ article
ประตู...เคาเตอร์สายการบิน article
หนังสือเดินทาง : สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง