เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี รวบรวมข้อมูลทั่วไป สนามบินสุวรรณภูมิ เคาร์เตอร์สายการบิน อัตราค่าจอดรถ และ เส้นทางการเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินแห่งความภูมิไทยของคนไทย
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ

dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ


ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ทั่วโลก
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม, ทัวร์อ่องกงราคาถูก, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, ทัวร์ต่างประเทศ, เที่ยวรอบโลก, เที่ยวทั่วโลก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ทั


ข้อมูลทั่วไปสนามบิน...สุวรรณภูมิ article
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ
 
 
สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) ชื่อของสนามบินแห่งนี้ มีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" เป็นชื่อพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลไทยมีนโยบายกำหนดให้สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ และมุ่งหน้าสู่ความเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อรองรับการจราจรทางอากาศที่ เพิ่มขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
หมายเหตุ : ตารางข้อมูลสายการบินในประเทศ - ระหว่างประเทศและจุดหมายปลายทางต่างๆ
 
ข้อมูลสนามบิน
สนามบินสุวรรณภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทางฝั่งตะวันออกห่าง จากทางด่วนบางนา-ตราดไปประมาณ 15 กิโลเมตร โดยอยู่ห่างจาก ใจกลางกรุงเทพฯ ประมาณ 25  กิโลเมตร
 
เบอร์โทรที่สำคัญสำหรับติดต่อ
Suvarnabhumi Airport Call center      0-2132-1888               
Help Desk                                        0-2132-3888              
Flights Information                           0-2312-0000
พื้นที่ใช้สอยและอาคารผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 563,000  ตารางเมตร มี 9 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน สิ่งอำนวยความสะดวกของ ผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศถูกจัด ไว้ในอาคารเดียวกัน 
ชั้น 1 สถานีรถโดยสาร ศูนย์รักษาพยาบาล 
ชั้น 2 อาคารสำหรับผู้โดยสารขาเข้า เคาน์เตอร์บริการผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง, ติดตามสัมภาระ, จุดตรวจเช็คศุลกากร (ขาเข้า) จุดให้บริการเกี่ยวกับการคมนาคม ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนเงิน
ชั้น 3 บริเวณพักคอยของผู้โดยสารสายการบิน จุดนัดพบ ร้านค้าต่างๆ ทางเชื่อมที่จอดรถ
ชั้น 4 อาคารสำหรับผู้โดยสารขาออก สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินต่างๆ จุดตรวจเช็คศุลกากร (ขาออก) 
ชั้น 5 สำนักงานบริษัทการบินไทยและกลุ่มสายการบินในเครือ 
ชั้น 6 ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ 
ชั้น 7 จุดชมทิวทัศน์ 
ชั้น 0 สถานีรถไฟฟ้า 
ชั้น -1 ชานชาลารถไฟฟ้า และสถานที่ลำเลียงกระเป๋า 
ทางทิศเหนือของสนามบินสุวรรณภูมิ คือส่วนของอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนี้สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชั่วโมง รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 45 ล้านคนต่อปี เเละขนถ่ายสินค้าได้มากถึง 3 ล้านตันต่อปี
 
ข้อมูลสำหรับผู้โดยสารขาเข้า
ส่วนบริการผู้โดยสารขาเข้า ตั้งอยู่ที่ อาคารผู้โดยสารชั้น 2 โดยส่วนภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นพื้นที่เดียวกัน นอกจากนี้ ยังมี Re-check-in counter สำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ มายังเที่ยวบินภายในประเทศ และมีสายพานลำเลียงกระเป๋าทั้งหมด 22 ชุด ซึ่งแบ่งเป็น ผู้โดยสารภายในประเทศ 5 ชุด และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 17 ชุด โดยสายพานลำเลียงกระเป๋าชุดสุดท้าย มีความยาวเป็นพิเศษเพื่อรองรับกระเป๋าจากเครื่องบินแอร์บัส A-380
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
เครื่องบินจะจอดที่ อาคารเทียบเครื่องบินชั้น 2 จากนั้นผู้โดยสารเข้าสู่ ห้องพักผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 เพื่อตรวจหนังสือเดินทาง ละรอรับกระเป๋าที่สายพาน 6-22 เมื่อได้รับกระเป๋าและผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว จะเข้าสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า แล้วออกสู่ชานซาลาเพื่อรอขึ้นรถกรณีกรุ๊ปทัวร์ ต้องลงไปชั้น 1 เพื่อขึ้นรถบัส สำหรับผู้ที่มารับผู้โดยสาร มีจุดนัดพบอยู่ที่ชั้น 3 
ผู้โดยสารภายในประเทศ 
เครื่องบินขาเข้าภายในประเทศ จะจอดที่ อาคารเทียบเครื่องบิน ชั้น 2 จากนั้น ผู้โดยสารจะเดินเข้าสู่ ห้องผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 เพื่อรอรับกระเป๋าบริเวณสายพานลำเลียงที่ 5 และออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า 
ผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer) 
กรณี ผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer) หลังจากผู้โดยสารออกจากอากาศยาน เข้าสู่ตัวอาคารเทียบเครื่องบินชั้น 2 แล้ว จะต้องเดินไปยัง Airside center ที่ เคาน์เตอร์ให้บริการผู้โดยสารเปลี่ยนลำ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอน ก่อนผ่านขึ้นไปยังชั้น 3 และ ชั้น 4 เพื่อรอผ่านขั้นตอนขาออกโดยปกติต่อไป 
ผู้โดยสารผ่าน (Transit)
สำหรับกรณี ผู้โดยสารผ่าน (Transit) จะต้องไปยังพื้นที่ให้บริการในส่วนของขาออก โดยผ่านช่องทางที่บริเวณ Airside center ทั้ง 2 ด้านก่อนเข้าสู่กระบวนการของผู้โดยสารขาออก
ข้อมูลสำหรับผู้โดยสารขาออก
ส่วนบริการผู้โดยสารขาออกตั้งอยู่ที่ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประกอบด้วย พื้นที่บริการผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารจำนวน 10 เกาะ (Island) รวมมีเช็คอินเคาน์เตอร์ทั้งหมด 460 เคาน์เตอร์ ซึ่งเป็นเคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋า 100 เคาน์เตอร์นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่บริการผู้โดยสารพรีเมี่ยมของการบินไทยจุดตรวจหนังสือเดินทาง เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานบูธของสายการบิน บริการติดตามสัมภาระ และมีบันไดเลื่อนขึ้นสู่ภัตตาคาร ชั้น 6 

ผู้โดยสารขาออก สามารถให้รถไปส่งที่ ชานชาลาหน้าอาคารหรือจอดรถไว้ที่อาคารจอดรถ ซึ่งจะมีทางเดินเชื่อมกับอาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 เพื่อขึ้นไปชั้น 4 ภายในโถงผู้โดยสารขาออก 

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 
เมื่อเข้าสู่โถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ส่วนระหว่างประเทศแล้ว ผู้โดยสารเช็คอินได้ที่ เคาน์เตอร์เกาะ 4-10 จากนั้นผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร ก่อนเข้าสู่ อาคารเทียบเครื่องบิน D ซึ่งมีสะพานเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบิน D จำนวน 2 แห่ง 
ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน D ชั้น 4 จะมีร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งผู้โดยสารสามารถซื้อสินค้าได้ระหว่างรอขึ้นเครื่องบิน จากนั้น จะต้องลงไปที่แนวทางเดินชั้น 3 ก่อนไปที่ประตูขึ้นเครื่องบิน (Gate) ของอาคารเทียบเครื่องบินต่าง ๆ และเมื่อถึงประตูขึ้นเครื่อง (Gate) ที่ต้องการผู้โดยสารจะต้องเดินลงไปที่ชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องพักรอผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) สำหรับการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระติดตัวผู้โดยสารขาออกนั้น จะมีจุดตรวจค้นกระจายอยู่ในพื้นที่ชั้น 3 และชั้น 4 บริเวณ Airside center ภายในอาคารเทียบเครื่องบิน ซึ่งผู้โดยสารทุกคนจะต้องผ่านจุดตรวจค้นแห่งนี้ 
ผู้โดยสารภายในประเทศ 
ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ต้องไปตรวจบัตรโดยสารที่ เคาน์เตอร์ เกาะ 2-3 จากนั้นจะต้องลงบันไดเลื่อนตรงไปยัง อาคารเทียบเครื่องบินชั้น 2 เพื่อไปยังห้องผู้โดยสารพักรอขึ้นเครื่อง ซึ่งทุกห้องจะมีจุดตรวจค้นตั้งอยู่
 ชั้น จุดจอดรถโดยสาร สำหรับผู้โดยสารหมู่คณะ 


ชั้น เดินทางขาเข้า สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ 


ชั้น บริเวณพักคอย สำหรับผู้โดยสารสายการบิน 


ชั้น เดินทางขาออก สำหรับผู้โดยสารภายในประเทศเเละระหว่างประเทศ
 
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารจอดรถ 
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิมีอาคารจอดรถ 2 อาคารไว้อำนวยความสะดวก แก่ผู้โดยสาร ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสาร และสามารถรองรับรถยนต์ได้มากถึง 5,000 คัน นอกจากนั้น ยังมีบริเวณสำหรับจอดรถที่ชั้นใต้ดินอีกประมาณ 1,100 คัน เเละยังมีจุดจอดรถบริเวณอื่นๆ รวมทั้งหมด 15,677 คัน 

โรงแรมที่สนามบิน
บริเวณด้านบนของทางเข้ารถไฟฟ้าและด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร มีโรงแรม ในเครือ Accor ภายใต้ชื่อ Novotel ไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน 600 ห้อง ในระยะแรก ซึ่งมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ ครบครัน 

 
 
เส้นทางเชื่อมเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 6 เส้นทางด้วยกัน คือ
1. เส้นทางจากทิศเหนือ: เป็นถนนยกระดับขนาด 8 ช่องจราจร จากถนนกรุงเทพ - ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) เข้าสู่อาคารผู้โดยสาร
2. เส้นทางจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ: เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร เชื่อมกับทางยกระดับจากถนนร่มเกล้าและถนนกิ่งแก้ว
3. เส้นทางจากทิศใต้: เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนบางนา - ตราด และทางพิเศษบูรพาวิถี
4. เส้นทางจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ: เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนอ่อนนุช
5. เส้นทางจากทิศตะวันตก: เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร เชื่อมกับถนนกิ่งแก้ว
6. แอร์พอร์ตลิงค์ (Airport link): เส้นทางสำหรับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายพญาไท - มักกะสัน - สุวรรณภูมิ รวมระยะทางทั้งสิ้น 28.5 กิโลเมตร ซึ่งจะวิ่งตรงเข้าสู่อาคารผู้โดยสาร โดยมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอาคารผู้โดยสาร รถไฟฟ้าสายแอร์พอร์ตลิงค์มีให้บริการ 2 ระบบด้วยกัน คือ รถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Express) ขบวนสีแดง ผู้โดยสารจะสามารถถึงที่หมายภายในเวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 05.00-01.00 น. และ รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (City Line) ขบวนสีน้ำเงิน การเดินทางถึงสนามบินไม่เกินครึ่งชั่วโมง รถไฟฟ้าทั้งสองสายนี้ มีกำหนดแล้วเสร็จ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552 นี้
 
 
 
การเดินทางภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป
เป็นสถานที่สำหรับจอดรถลีมูซีน รถแท็กซี่ รถเช่า จุดจอดรถเมล์เพื่อรองรับระบบขนส่งมวลชน ปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ศูนย์ขนส่งสาธารณะนี้ มีที่ตั้งติดกับศูนย์ให้บริการด้านอาหารของบริษัทบางกอกเคเทอริ่งจำกัด และ LSG สกายเชฟ 

รถเวียน (Airport Shuttle Bus) 
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มอบบริการรถรับ-ส่งภายในสนามบินฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสาร และพนักงานของสนามบิน ซึ่งมีให้บริการ 2 สายด้วยกัน คือ รถรับส่งสายด่วน และรถรับส่งสายธรรมดา 

- รถรับส่งสายด่วน
จะเป็นสายที่วิ่งระหว่างอาคารจอดรถโดยสารทั่วไปและอาคารผู้โดยสาร ตามเส้นทาง ดังนี้ อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป - อาคารผู้โดยสาร (ด้านทิศตะวันออก) - อาคารผู้โดยสาร (ด้านทิศตะวันตก) - อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป ทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

- รถรับส่งสายธรรมดา
จะวิ่งไปส่งผู้โดยสารและพนักงานตามสถานที่ต่างๆ ภายในสนามบิน ประกอบด้วย อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป ศูนย์รถเช่า ลานจอดรถระยะยาว และอาคารผู้โดยสาร โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการ 3 เส้นทาง ดังนี้
สาย A1
- ลานจอดรถระยะยาว 
- สำนักงานการบินไทย 
- อาคารสินค้าภายในประเทศ
- อาคารผู้โดยสาร 
- เขตปลอดอากร คลังสินค้า 
- ที่ทำการไปรษณีย์ 
- ครัวการบินไทย 
- ศูนย์รถเช่า
- อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป

 

สาย A2
- ศูนย์ขนส่งสาธารณะ 
- สำนักงานการบินไทย 
- อาคารสินค้าภายในประเทศ 
- อาคารผู้โดยสาร 
- เขตปลอดอากร คลังสินค้า 
- ศูนย์รถเช่า 
- อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป

 

สาย A3 
- ศูนย์ขนส่งสาธารณะ 
- ลานจอดรถระยะยาว 
- อาคารผู้โดยสาร 
- ศูนย์รถเช่า 
- อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
การเดินทางไป / กลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส (Airport Express) 
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมชั้นนำ หรือสถานที่สำคัญต่างๆ ของกรุงเทพฯ ด้วยความรวดเร็วและสะดวกสบาย ท่านสามารถติดต่อได้ที่จุดให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 8 โดยมีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อเที่ยว ใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 05.00 - 24.00 น. ให้บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ และจุดหมายปลายทางทั้งสี่ ได้แก่ สีลม บางลำพู ถนนวิทยุ และหัวลำโพง ซึ่งรถปรับอากาศด่วนพิเศษนี้จะมาส่งท่านที่อาคารผู้โดยสารชั้น 4 (ถนนชั้นใน) 

รถแท็กซี่ (Taxi)
ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตลอดทั้งวัน โดยจะต้องไปติดต่อที่จุดบริการแท็กซี่ บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น 1 แถวประตูทางเข้า-ออก 3, 4, 7 และ 8 สำหรับอัตราค่าโดยสารจะคิดตามมิเตอร์ บวกค่าบริการ 50 บาทและไม่รวมค่าทางด่วน ทั้งนี้ คนขับรถแท็กซี่จะไปส่งผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 (ถนนชั้นนอก) และจะวิ่งไปรับผู้โดยสารที่อาคารผู้โดยสารชั้น 1 (ถนนชั้นใน) 

รถลีมูซีน (AOT Limousine) 
นอกจากบริการรถแท็กซี่แล้ว ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิยังมีบริการรถลีมูซีนตลอด 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารต้องทำการติดต่อ ณ เคาน์เตอร์ลีมูซีนชั้น 2 (บริเวณห้องโถงรับสัมภาระ และห้องโถงสำหรับเดินทางขาเข้า) อัตราค่าโดยสารจะคิดแบบเหมาจ่ายตามระยะทาง

รถเช่า (Car Rental) 
นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อเช่ารถยนต์ได้ที่เคาน์เตอร์ให้บริการรถเช่า บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู B สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิให้บริการรถเช่า 24 ชั่วโมงเช่นกัน การรับหรือคืนรถ ท่านจะต้องไปที่ สำนักงานบริการรถเช่า ศูนย์การขนส่งสาธารณะ
 
 
 
รถโดยสารสาธารณะ (BMTA Public Bus) 
การคมนาคมสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ท่านสามารถโดยสารรถประจำทางขสมก. ซึ่งจะเป็นรถปรับอากาศ ได้ที่อาคารจอดรถโดยสารทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง ค่ารถราคา 35 บาท บริการรถเมล์ปรับอากาศแบ่งออกเป็น 3 เส้นทางด้วยกัน ดังนี้ 


1. รถโดยสารประจำทางไป/ กลับ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รถโดยสารประจำทาง สาย 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มีนบุรี - บางกะปิ 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 549 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนลาดกระบัง ถนนร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถนนเสรีไทย สุดสายที่บางกะปิ

รถโดยสารประจำทาง สาย 550 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฮปปี้แลนด์
รถเมล์ปรับอากาศสาย 550 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนลาดกระบัง ถนนอ่อนนุช ถนนศรีนครินทร์ ถนนลาดพร้าว ถนนแฮปปี้แลนด์ สุดสายที่แฮปปี้แลนด์ 

รถโดยสารประจำทาง สาย 551 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 551ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: มอเตอร์เวย์ ทางพิเศษศรีรัช ถนนพระรามเก้า ถนนอโศก - ดินแดง ถนนราชวิถี สุดสายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

รถโดยสารประจำทาง สาย 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 552 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - บางปะกง ถนนสุขุมวิท สุดสายที่สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 

รถโดยสารประจำทาง สาย 552 A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 552 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - ตราด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 รามคำแหง 2 เซ็นทรัลบางนา สำโรง สมุทรปราการ สุดสายที่อู่แพรกษา 

รถโดยสารประจำทาง สาย 553 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ
รถเมล์ปรับอากาศสาย 553 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.50น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนลาดกระบัง ถนนกิ่งแก้ว ถนนบางนา-บางปะกง รามคำแหง 2 ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท ถนนสายลวด สุดสายที่สมุทรปราการ

รถโดยสารประจำทาง สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต (ทางด่วน)
รถเมล์ปรับอากาศสาย 554 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: ทางพิเศษระหว่างเมือง (กรุงเทพฯ - ชลบุรีสายใหม่) ถนนวงแหวนรอบนอกตะวันออก ถนนรามอินทรา ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนวิภาวดี - รังสิต ผ่านสนามบินดอนเมือง สุดสายที่รังสิต 

รถโดยสารประจำทาง สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต (ทางด่วนพระราม 9) 
รถเมล์ปรับอากาศสาย 555 ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนดินแดง ถนนสุทธิสาร ถนนวิภาวดี - รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสี่ สนามบินดอนเมือง สุดสายที่รังสิต

รถโดยสารประจำทาง สาย 558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เซ็นทรัล พระราม 2 (ทางด่วน)
รถเมล์ปรับอากาศสาย 558 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - ตราด ดาวคะนอง ลงวัดสน ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนพระราม 2 เซ็นทรัลพระราม 2 สุดสายที่อู่แสมดำ 

รถโดยสารประจำทาง สาย 559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต (ทางด่วน)
รถเมล์ปรับอากาศสาย 559ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนเสรีไทย สวนสยาม โรงพยาบาลนพรัตน์ แฟชั่นไอส์แลนด์ ทางด่วน (วงแหวน) ถนนลำลูกกา สวนสนุกดรีมเวิลด์ คลอง 4 คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 สุดสายที่ตลาดสุชาติ


2. รถโดยสารประจำทางไป/ กลับ กรุงเทพฯ และสามจังหวัด
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 389 วิ่งเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พัทยา (จ.ชลบุรี)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 390 วิ่งเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ตลาดโรงเกลือ (จ.สระแก้ว)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 825 วิ่งเส้นทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หนองคาย


3. รถโดยสารประจำทางไป/ กลับ กรุงเทพฯ และเมืองในจังหวัดสำคัญ (แวะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 55 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (เอกมัย) - บางคล้า (จ.ฉะเชิงเทรา)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9904 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - พัทยา (จ.ชลบุรี)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9906 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - บ้านฉาง (จ.ระยอง)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9907 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - จันทบุรี
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9908 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - ตราด
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9909 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - แหลมฉบัง (จ.ชลบุรี)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9910 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - บางคล้า (จ.ฉะเชิงเทรา)
- รถโดยสารสาธารณะ สาย 9916 วิ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต) - เขาหินซ้อน (จ.ปราจีนบุรี) - สระแก้ว


รถตู้ปรับอากาศ NGV ขสมก. (Luxury Van)
สนามบินสุวรรณภูมิมีรถตู้ปรับอากาศไว้คอยบริการผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 40 - 50 บาท 
รถตู้ขสมก. สาย 549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มีนบุรี 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 549 ให้บริการ24 ชั่วโมง วิ่งผ่านเส้นทาง: สน.ลาดกระบัง ถนนร่มเกล้า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีนบุรี 

รถตู้ขสมก. สาย 550 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แฮปปี้แลนด์
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 550 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ แยกอ่อนนุช แยกบางกะปิ แฮปปี้แลนด์ 

รถตู้ขสมก. สาย 551 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 551 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 23.00น. วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ แล้วลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

รถตู้ขสมก. สาย 552 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คลองเตย 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 552 ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - ตราด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 รามคำแหง 2 เซ็นทรัลบางนา อุดมสุข สถานีรถไฟฟ้า BTS อ่อนนุช 

รถตู้ขสมก. สาย 552 A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สมุทรปราการ 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 552 A ให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนบางนา - ตราด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 รามคำแหง 2 เซ็นทรัลบางนา สำโรง สมุทรปราการ อู่แพรกษา 

รถตู้ขสมก. สาย 554 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 554 ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 - 23.00น. วิ่งผ่านเส้นทาง: ถนนรามอินทรา หลักสี่ สะพานใหม่ ปากทางลำลูกกา ประตูกรุงเทพ (สะพานใหม่) 

รถตู้ขสมก. สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 555 ให้บริการตั้งแต่เวลา 03.30 - 23.00น. วิ่งเส้นทางด่วนพระราม 9 - ด่านดินแดง ลงทางด่วนที่ดินแดง ผ่านสุทธิสาร ถนนวิภาวดี - รังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสี่ ดอนเมือง 

รถตู้ขสมก. สาย 555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 555 ให้บริการตั้งแต่เวลา 03.30 - 23.00น. วิ่งขึ้นทางด่วนพระราม 9 ลงด่านดินแดง แล้วขึ้นโทลเวย์ ผ่านเจ๊เล้งตลาดใหม่ ดอนเมือง ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

รถตู้ขสมก. สาย 556 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ 
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 556 ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00น. วิ่งเส้นมอเตอร์เวย์ แล้วขึ้นทางด่วนลงแยกยมราช ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนข้าวสาร ห้างพาต้า ปิ่นเกล้า สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้

รถตู้ขสมก. สาย 559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - รังสิต
รถตู้โดยสารประจำทาง สาย 559 ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00น. วิ่งขึ้นทางด่วน ผ่านสวนสนุกดรีมเวิลด์ คลอง 4 คลอง 3 คลอง 2 คลอง 1 ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล : 
http://www.thaiairways.co.th/suvarnabhumi/index.html
http://www2.airportthai.co.th/ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดเตรียมความพร้อม ข้อมูลก่อนเดินทางท่องเที่ยว

ประตู...เคาเตอร์สายการบิน article
อัตราค่าจอดรถสนามบินสุวรรณภูมิ article
หนังสือเดินทาง : สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง