เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี ทริปมหาสงกรานต์เชียงใหม่3วัน2ค...
ReadyPlanet.com


ทริปมหาสงกรานต์เชียงใหม่3วัน2คืน
avatar
WangBurapa


ชุ่มน้ำฉ่ำใจ ทริปมหาสงกรานต์ เชียงใหม่ลดราคาพิเศษ 3วัน 2คืน
แพ็คเก็จเชียงใหม่ลดราคาพิเศษ 3วัน 2คืน
 
กำหนดการเดินทาง :เดินทางได้ทุกวัน(ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-(อาหารค่ำขันโตกดินเนอร์)
......น.เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ นำทานเช็คอิน โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
......น.นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ร่วมรับประทานอาหารค่ำ แบบ ขันโตกดินเนอร์บรรยากาศของชาวล้านนาพร้อมชมการแสดงแบบพื้นเมืองเหนือ
และการแสดงชาวเขาชุดต่างๆหลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
วันที่ 2 เลือกเที่ยว....เชียงใหม่//เชียงราย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
1โปรแกรม ดอยอินทนนท์ น้ำตกวชิระธารพระสถูป วัดพระธาตุศรีจอมทองพร้อมอาหาร  กลางวัน
2โปรแกรม ชมการแสดงช้าง ขี่ช้าง นั้งเกวียน ล่องแพ ฟาร์มกล้วยไม้+พร้อมอาหารกลางวัน
3โปรแกรม เที่ยวเชียงราย น้ำพุร้อนแม่ขะจาน เชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ ตลาดแม่สาย     ชายแดนไทยพม่า พร้อมอาหารกลางวัน
อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้สะดวกและอัธยาศัยในการเดินเที่ยวชมสินค้านานาชนิด
อิสระกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกแบบพื้นเมืองเหนือจากตลาด ไนท์บาร์ซ่าร์ เชียงใหม่ ตามอัธยาศัย
วันที่ 3 ดอยสุเทพ-สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้า-บ่อสร้าง-สันกำแพง-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พระธาตุดอยสุเทพ ให้ท่านนมัสการพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
จากนั้นท่านเข้าสู่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมทูตสันถวไมตรีระหว่างสองประเทศ ไทย-จีน แพนด้า
แห่งประเทศไทย หลินฮุ้ย กับ ช่วง ช่วง (รวมค่าเข้าชมสวนสัตว์-แต่ไม่รวมค่าเข้าชมหมีแพนด้า)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่หมู่บ้านหัตกรรมบ่อสร้าง-สันกำแพง ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมและผ้าฝ้ายราคาถูก ชมแหล่งผลิตร่มที่มี่ชื่อเสียงของประเทศไทย อิสระกับการเลือกซื้อผลิตสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
ที่พัก    WangBurapa Grand Hotel  
ราคานี้รวม        ค่าที่พัก,อาหาร 5 มื้อ, รถตู้รับ-ส่งตามโปรแกรม, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
หมายเหตุ          ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 

ราคา
เริ่มต้นที่เชียงใหม่   5900 บาท / 1 ท่าน
ที่พัก
โรงแรมวังบูรพา แกรนด์ โรงแรม 3 ดาว เปิดใหม่ในตัวเมือง
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 13 เมษายน 49   (Breakfast, lunch, dinner)
ถึงเชียงใหม่ / เช็คอิน / น้ำตกแม่สา / ฟาร์มกล้วยไม้ / สรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมือง / เล่นน้ำสงกรานต์ / ขันโตก / ถนนคนเดิน

วันที่ 14 เมษายน 49   (Breakfast, lunch, dinner)
วัดอุโมงค์เถระจันทร์ พระพุทธรูปยิ้มได้ / วนัสนันท์ / บ่อสร้างสันกำแพง / น้ำพุร้อนสันกำแพง / ไนท์ซาฟารี

วันที่ 15 เมษายน 49   (Breakfast, lunch, dinner)
ดอยสุเทพ / บ้านถวาย / เวียงกุมกาม /


ผู้ตั้งกระทู้ WangBurapa :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-25 18:42:34


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล