เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี ประกาศผล 10 Young Bloggers ผู้...
ReadyPlanet.com


ประกาศผล 10 Young Bloggers ผู้ชนะโครงการ Thailand Village Academy 2019
avatar
Media123


          ประกาศผล 10 Young Bloggers ผู้ชนะการแข่งขัน Story Curator โปรโมตชุมชนวัฒนธรรม โครงการ Thailand Village Academy 2019

          โรงแรม SC Park กรุงเทพฯ, โครงการ THAILAND VILLAGE ACADEMY ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์  จำกัด, เว็บไซต์ Hello Local.travel และ Readme.me   จัดงานประกาศผล 10 Young Bloggers ผู้ชนะจากการแข่งขัน Story Curator โปรโมตชุมชนวัฒนธรรมไทย โดยมีบล็อกเกอร์เยาวชนจำนวน 1,423 คน จาก 86 ประเทศทั่วโลกสมัครร่วมกิจกรรม  และทางโครงการได้คัดเลือกบล็อกเกอร์เยาวชนผู้เข้ารอบสุดท้าย Finalist 44 คน จาก 17 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อังกฤษ รัสเซีย เนปาล สิงคโปร์ มาเลเซีย ภูฏาน อิสราเอล อิตาลี ยูเครน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เปรู ออสเตรเลีย ตูนิเซีย ไนจีเรีย และประเทศไทย มาร่วมภารกิจแข่งขันใน 22 ชุมชนของไทย ระหว่างวันที่ 24-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา    

 โดยภารกิจการแข่งขันคือ ผู้แข่งขันจะได้ใช้ชีวิตในชุมชน 6 วัน เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นไทยกับ Local Hero หรือนักปราชญ์ชุมชนอย่างใกล้ชิด  และผู้แข่งขันจะต้องคัดสรร นำเสนอเรื่องราวชุมชน The Village Story โปรโมตสร้างแรงบันดาลใจผ่านสื่อออนไลน์   

          โดยผู้ที่ได้รับรางวัล Most Talented Story Curation ทั้งหมดมีดังนี้

          Young Bloggers ชาวต่างชาติ ที่ได้รับรางวัล Most Talented Story Curation สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 

          อันดับ 1 Mr.Jian Le Tan  จากประเทศ มาเลเซีย ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท 

          โปรโมตชุมชนบ้างเชียง จังหวัด อุดรธานี 

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 44.16 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน  50 คะแนน 

          อันดับ 2 Ms.Pema Choden Tenzin จากประเทศ ภูฏาน ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 70,000 บาท

          โปรโมตชุมชน ชุมชนบ้านภู จังหวัด มุกดาหาร

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 43.75 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน 50 คะแนน

          อันดับ 3 Ms.Madhurima Dutta จากประเทศ อินเดีย ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท

          โปรโมตชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัด สุพรรณบุรี

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 43.66  คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน  50 คะแนน

          อันดับ 4 Ms.Hofit Kim Cohen จากประเทศ อิสราเอล ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท

          โปรโมตชุมชน ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 41.10 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน 50 คะแนน

          อันดับ 5 Ms.Wadi Victoria Ben-Hirki จากประเทศ ไนจีเรีย ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

          โปรโมตชุมชน ชุมชนชุมชนพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 40.73 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน 50 คะแนน

          Young Blogger ชาวไทยที่ได้รับรางวัล Most Talented Story Curation สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 

          อันดับ 1 นางสาวศรัณยา ตั้งทิวาพร ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท

          โปรโมตชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัด สุพรรณบุรี  

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 44.16 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน 50 คะแนน

          อันดับ 2  นางสาวกัญญาวีร์ จงจิตสำราญ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 70,000 บาท

          โปรโมตชุมชนแหลมสัก จังหวัดกระบี่

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน  42.75 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน  50 คะแนน

          อันดับ 3 นายกิติพัฒน์ อุ่นเมือง  ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท

          โปรโมตชุมชนบ้านลาวเวียง จังหวัด อุตรดิตถ์

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 42.50 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน 50คะแนน

          อันดับ 4 นายวรชัย สิงห์สมบุญ  ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 30,000 บาท

          โปรโมตชุมชนสรรพยา จังหวัด ชัยนาท

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 42.16 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน 50 คะแนน

          อันดับ 5  นางสาว ลัคนา ศานติยานนท์ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท

          โปรโมตชุมชน ชุมชนหล่อโย จังหวัด เชียงราย

          คะแนนจากคณะกรรมการ จำนวน 40.41 คะแนน

          คะแนน Social Engagement จำนวน 50 คะแนน

          คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “บล็อกเกอร์เยาวชนทุกคนสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับเรื่องราวของวัฒนธรรมและวิถีชุมชนเป็นอย่างมาก ทุกคนได้เห็น ได้กิน ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน นี่คือจุดหมายสูงสุดของการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวเยาวชนค่ะ  พวกเขาต้องการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง   

          ททท. มั่นใจว่า ผลงานสร้างสรรค์ของนักเล่าเรื่อง The Story Curators  ทั้ง 44 คนนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนทั่วโลกอยากเดินทางมาเที่ยว มาสัมผัสดินแดนมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้วัฒนธรรมของ           ไทย และสร้างโอกาสให้ชุมชนมีรายได้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว และชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

          คุณทัศชล เทพกำปนาท ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม   กล่าวว่า  

          “ปราชญ์ชุมชนทุกคนในฐานะ Local Guru ได้ทำหน้าที่ของการเป็นนักเล่าเรื่อง บอกเล่าประสบการณ์มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า ถ่ายทอดให้เยาวชนนักเดินทางได้เรียนรู้ และช่วยเผยแพร่ ส่งต่อเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก   สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ปราชญ์ชุมชนทุกคน ในฐานะเจ้าบ้านผู้เป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับบล็อกเกอร์เยาวชนทุกคน  และนับจากนี้  ทุกชุมชนพร้อมที่จะเปิดบ้านให้เป็นจุดหมายปลายทางของการเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยต่อไป”

          ผู้ตั้งกระทู้ Media123 (kisspui-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2019-08-21 09:25:52


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล