เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี “ผส.ชี้ ผู้สูงอายุสามารถใช้สิท...
ReadyPlanet.com


“ผส.ชี้ ผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิกู้ยืมทุนประกอบอาชีพได้ สูงสุดรายละ 3 หมื่นบาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย”
avatar
okmass


 

 

         นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนมาก ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย แต่ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพได้อยู่  สมควรได้รับการดูแลและสนับสนุนในด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ซึ่งในส่วนนี้ทางรัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนโดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย มีความมั่นคงทางรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  ในมาตรา 13 ด้านกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุ  ซึ่งมีบทบาทโดยตรงในด้านของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ  จึงขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และมีความประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ  สามารถใช้สิทธิในการกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ ตาม พรบ.ผู้สูงอายุได้  โดยสามารถกู้ยืมรายบุคคลได้สูงสุด  คนละไม่เกิน 30,000 บาท และสามารถกู้ยืมรายกลุ่ม  กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน  ได้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท  โดยชำระคืนเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  โดยไม่มีดอกเบี้ย  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเงินอุดหนุนองค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  โดยแบ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  โครงการขนาดกลางวงเงินเกิน 50,000 300,000 บาท และโครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนผู้สูงอายุ โทร.02-354-6100 หรือ www.olderfund.dop.go.thผู้ตั้งกระทู้ okmass :: วันที่ลงประกาศ 2019-01-22 13:34:06


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล