เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา - เที่ยวฮ่องกง เที่ยวมาเก๊า ทัวร์ฮ่องกง
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ

dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ


ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ทั่วโลก
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม, ทัวร์อ่องกงราคาถูก, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, ทัวร์ต่างประเทศ, เที่ยวรอบโลก, เที่ยวทั่วโลก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ทั


( 100 - HK 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article

 

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก 3 วัน 2 คืน
  

กำหนดวันเดินทาง
ผู้ใหญ่และเด็กใช้เตียง
เด็กไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
16-18, 17-19 ธ.ค. 54
3*
17,500
15,500
3,000
4*
17,900
15,900
3,000
03-05 ธ.ค. 54
3*
18,500
16,500
3,000
4*
18,900
16,900
3,000
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 55
3*
23,500
21,500
3,000
4*
23,900
21,900
3,000
 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ – มาเก๊า ØCITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม / โบสถ์เซนพอลล์ /เซนาโด้ สแควร์ ) /เดอะเวเนเชี่ยน
……   ½            พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว  E ชั้น 4  ทางเข้าประตู 3  อาคารผู้โดยสารขาออก
สายการบิน  THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็ค
เอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
……     Q          นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า(FD3600 /06:35-10:35 ) หรือ (โดยเที่ยวบินที่ FD3602 /10:20-13:50 )
                         (มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง)
……                  ถึงสนามบินมาเก๊าหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  
นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน...จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนานของต้นไม้แห่งความรัก...จากนั้นนำท่านชม  โบสถ์เซ็นต์ปอล(St.Paul Cathedral)สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...นำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า“เซนาโด้ สแควร์”หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ให้ท่านเดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าตามต้องการ
       ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร    
ã เข้าพัก  POUSADA MARINA INFANTE HOTEL หรือ   GRANDVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว    
...หลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว ท่านที่ต้องการ แวะสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน กรุณาแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์ก่อน และลงมาขึ้นรถภายใน 10นาที เดอะเวเนเชียน
หรือ เวนิสมาเก๊าโรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส และชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ  (ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) (www.venetianmacao.com/en/home.aspx)
 
*** จากเวเนเชี่ยนกลับโรงแรมที่พัก ลูกค้าต้องเดินทางกลับเองค่ะ ***
 
 
 วันที่สอง         มาเก๊า – ฮ่องกงØ CITY TOUR (จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์ / จิวเวอรี่) 
                      แถมฟรี ! เที่ยวเกาะลันเตา สักการะพระใหญ่ และนั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา
เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม 
หลังอาหารนำท่านนั่งเรือ FERYY ... เดินทางสู่เกาะฮ่องกง นำท่านชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิว เขาวิคตอเรีย ที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน    นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดนะค่ะ)จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ เพื่อขอพรศักดิ์สิทธิ์ พร้อมของโชคลาภกับเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ย ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายบูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงาน จิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับนั้นๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
ตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง (Ngong Ping Skyrail 360) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน        
 
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย)
ã เลือกพัก SILKA SEAVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว /ã หรือเลือกพัก  EATON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
 
 
วันที่สาม           ฮ่องกง Ø อิสระช้อปปิ้ง – กลับกรุงเทพฯ                  
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ ที่ภัตตาคาร
                                จากนั้นให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งกันต่ออย่างจุใจ มีเวลาให้ท่านทั้งวัน หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของฝาก 
                                 ของที่ระลึกก็ได้.... จนได้เวลาอันสมควร   แล้วเดินทางสู่สนามบิน

                                 (อาหารกลางวัน และ เย็น อิสระตามอัธยาศัย)                 
……                  เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  (FD3607/21:50-23:35* หรือ FD3862/20:50-22:30)              
……                  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..
 

(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในบาง PERIOD จะแจ้งให้ทราบเมื่อกรุ๊ป CONFIRM)

 

   1. กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10 HKD /วัน /ท่าน และคนขับรถ 10 HKD /วัน /ท่าน
       หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน จ่ายทิปไกด์ท้องถิ่น 30 HKD/ท่าน และทิปคนขับรถ 30 HKD/ท่าน
       (ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  = 60  HKD ต่อทริปนี้ค่ะ)
   2.โปรแกรมและตารางการบินนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
      สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการ  บริการและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
   3. เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองทัวร์
4 ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาทต่อผู้โดยสาร ภายใน 24 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUEDATE
      หลังจากที่ได้ทำการจอง เมื่อได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียก
     เก็บค่าตั๋วเต็มราคาหากแจ้งยกเลิก
4 ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวัน DUEDATE ที่กำหนดให้
4เมื่อท่านได้ชำระเงินไม่ว่าจะเป็นมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
เงื่อนไขการยกเลิก
4เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินได้ และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริง
4กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 15 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
4กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 14 วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
     ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก 
ดูรายละเอียดโปรแกรมเต็ม บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก คลิ๊ก   บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

 
รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง และ ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง

รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง หลากหลายสายการบิน article
( 100 - MC 03 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) article
( 100 - MC 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD)
( 100 - HK 04 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article
( Hiso 01 ) ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 02 ) ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 03 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 04 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน แถมฟรีนองปิง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 05 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักฮ่องกง 1 คืน, เซินเจิ้น 1 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 06 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักเซินเจิ้น 2 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 07 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (พักเซินเจิ้น 2 คืน, ฮ่องกง 1 คืน) โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 08 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 09 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 10 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
( Hiso 11 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 12 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 13 ) แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)