เที่ยวทั่วโลก, เที่ยวทัวร์ฮ่องกง, เที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวทัวร์เกาหลี, เที่ยวทัวร์ดูไบ, เที่ยวทัวร์จอร์แดน, เที่ยวทัวร์ตุรกี ทัวร์มาเก๊า ทัวร์เซินเจิ้น ทัวร์จูไห่ ทัวร์ฮ่องกง - เที่ยวมาเก๊า เที่ยวฮ่องกง เที่ยวเซินเจิ้น เที่ยวจูไห่ มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ กระเช้านองปิง พระใหญ่โป๋หลิน ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก ทัวร์ฮ่องกงราคาประยัด
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ

dot
ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ญี่ปุ่น, บริษัททัวร์, ทัวร์ดูไบ


ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ทั่วโลก
รับจัดกรุ๊ปสัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ เที่ยวทั่วโลก ดอทคอม, ทัวร์อ่องกงราคาถูก, ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก, ทัวร์เกาหลีราคาถูก, ทัวร์ต่างประเทศ, เที่ยวรอบโลก, เที่ยวทั่วโลก, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก, ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น, ทั


( 100 - MC 03 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD) article

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่นองปิง โดยสายการบินไทยแอร์เอเซียกำหนดวันเดินทาง
ผู้ใหญ่ และเด็กใช้เตียง
เด็กไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
01-04, 08-11 ธ.ค. 54
19,500
17,500
4,000
02-05, 09-12 ธ.ค. 54
20,500
18,500
4,000
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 55
22,900
20,900
4,000

 

 

 

 

 

  

บริษัททัวร์, บริษัททัวร์ฮ่องกง, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก, ทัวร์ฮ่องกงราคาประหยัด 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ – มาเก๊า ØCITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม / โบสถ์เซนพอลล์ /เซนาโด้ สแควร์ / เดอะเวเนเชี่ยน
                                   
……     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน แถว  E ชั้น 4  ทางเข้าประตู 3  อาคารผู้โดยสารขาออก
สายการบิน  THAI AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทาง
……      นำท่านเดินทางสู่ มาเก๊า โดยเที่ยวบินที่(FD 3600 /0700-1035) หรือ (FD3602 /1010-1345)
            (มีค่าอาหารให้ท่านละ 100 บาท สำหรับซื้อทานบนเครื่อง)
……      ถึงสนามบินมาเก๊หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลหรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน...จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคงที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปีค.ศ.1844 นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาวและตำนานของต้นไม้แห่งความรัก....จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล(St.Paul Cathedral)สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดจนโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...นำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า“เซนาโด้ สแควร์”หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ให้ท่านเดินเที่ยวและแวะเลือกซื้อสินค้าตามต้องการ
ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    
ã เข้าพัก POUSADA MARINA INFANTE HOTEL, GRAND VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว      
  
...หลังจากเช็คอินเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว ท่านที่ต้องการ แวะสัมผัสความอลังการของ เดอะ เวเนเซี่ยน กรุณาแจ้งความจำนงค์กับหัวหน้าทัวร์ก่อน และลงมาขึ้นรถภายใน 10นาที เดอะ เวเนเชี่ยน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (ล่องเรือและชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง) หรือท่านจะทดลองเสี่ยงโชคที่คาสิโนตามอัธยาศัยก็ได้ท่านสามารถชมความอลังการของ เดอะเวเนเชี่ยนได้อย่างเต็มอิ่มจนพอใจ จะเดินทางกลับโรงแรมเองเมื่อใดก็ได้ (www.venetianmacao.com/en/home.aspx)
 
*** จากเวเนเชี่ยนกลับโรงแรมที่พัก ลูกค้าต้องเดินทางกลับเองค่ะ ***

 
วันที่สอง มาเก๊า-จูไห่-ถนนคู่รัก/จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล/สวนสาธารณะดอกบัวขาว–อาหารซีฟู้ด เซินเจิ้นØช้อปปิ้งLowu Center /ชมโชว์
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่าน เดินทางข้ามด่านสู่เมืองจูไห่นั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก(Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” จากนั้นนำท่าน ชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว ให้ท่านสักการะเจ้าพ่อกวนอู >>>เจ้าแม่กวนอิม >>>และกราบนมัสการเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) เพื่อความเป็นสิริมงคล ... จากนั้น นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน พร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูซีฟู๊ด)

บ่าย      หลังอาหารนำท่านนั่งรถเดินทางสู่ เมืองเซินเจิ้น

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
           
หลังอาหาร นำท่านสู่ OCT EAST เพื่อชมโชว์ TIAN JI (การเกิดของโลก) ซึ่งจะแสดงให้ท่านได้เห็นวิวัฒนการของโลกใบนี้ เริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นทีละน้อยของสิ่งมีชีวิตบนโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต Celled เดียวกับปลาและสัตว์เลื่อยคลานปรากฎทางชีวภาพ , ปรากฎนก, มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ไฟ จนกระทั่งมีการนำอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุ และกระบวนการทั้งหมดของมนุษย์ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม...แล้วมนุษย์เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและเริ่มต้นที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาลและสุดท้ายกลับไปยังจุดเดิม....ระหว่างที่ท่านนั่งชมโชว์ท่านจะได้สัมผัส, อัศจรรย์ และรื่นรมย์ ไปกับฉากพื้นน้ำ และแสง สี เสียง อันอลังการเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในโชว์นั้นด้วย......จากนั้นเชิญอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ LOWU CENTER หรือมาบุญครองเซินเจิ้น แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้าราคาถูกจนแทบไม่น่าเชื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่
หมายเหตุ  … ช้อปปิ้ง  LOWU CENTER  อาจช๊อปก่อนหรือหลังดูโชว์แล้วแต่ความเหมาะสม ...
           ã เข้าพัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า
              
วันที่สาม     เซินเจิ้น – ฮ่องกง Ø เที่ยวดิสนีย์แลนด์ หรือ เลือกไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
....หลังอาหารนำท่านผ่านด่านเซินเจิ้น เพื่อเดินทางเข้าสู่เกาะฮ่องกง ....
>ท่านสามารถเลือกโปรแกรมได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดีสนีย์แลนด์ หรือ ไหว้พระเกาะลันเตา
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน HONGKONG DISNEYLAND ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5 ของดิสนีย์แลนด์11 ของดิสนีย์ทั่วโลก และเป็นสวนสนุกแห่งที่ เพียบพร้อมด้วยกิจกรรม และความสนุกสนานมากมาย เป็นสวนสนุกและรีสอร์ต ระดับโลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่      
4เมนสตรีท ยูเอสเอ(MAIN STREET, U.S.A.) เป็นจุดเริ่มต้นของถนนแห่งการเดินทาง ย้อนเวลาสู่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ที่ถนนแกสลิทสตรีทอันแสนสวยของสหรัฐอเมริกา เราจะพบกับขบวนพาเหรดดิสนีย์, มินนี่, โดนัลดั๊ก และ กูฟฟี่ ที่มาร่วมเต้นระบำอย่างสนุกครื้นเครงกับวงดนตรีมาร์ชและเหล่านักเต้นที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและเบิกบาน ระหว่างทางนั้น ก็จะมีร้านช้อปปิ้งอันเก๋ไก๋ให้ได้เลือกสรรของที่ระลึกและของฝากพิเศษ ๆ จากดิสนีย์แลนด์4,000 รายการ เป็นที่ตั้งของซิตี้ฮอล และทางรถไฟฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ที่จะพาคุณชมไปรอบๆบริเวณอย่างเพลิดเพลินซึ่งมีมากกว่า ชมเพื่อนชาวดีสนีย์ที่โปรดปรานอย่าง มิกกี้เมาส์
4ทูมอโรว์แลนด์(TOMORROW LAND) สนุกสนานกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย นำเสนอเรื่องราวของโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับนิยายวิทยาศาสตร์และการผจญภัยในอวกาศ โดยทูมอโรว์แลนด์ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้นโดดเด่นไปด้วยบรรยากาศของอินเตอร์กาแลคติก สเปซพอร์ต” หรือดินแดนที่เชื่อมต่อระหว่างกาแล็คซี่ ที่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ต่างๆ ล้วนแต่มีหุ่นยนต์ ยานอวกาศ และดาวเคราะห์ล่องลอยอยู่ไปมา นอกจากนี้ในทูมอโรว์แลนด์ ยังมีโลกอวกาศแห่ง “สเปซ เมาเท่น”ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้ในเวลาเพียงอึดใจเดียว การขับจานบินส่วนตัวใน “ออร์บิทรอน” และการต่อสู้กันแบบดุเดือดใน “บัซ ไลท์เยียร์ แอสโตร บลาสเตอร์
4แฟนตาซีแลนด์(FANTASY LAND) ท่องเมืองการ์ตูนดิสนีย์ ตื่นตาตื่นใจกับเมืองแห่งเทพนิยายดินแดนแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของเมืองที่จำลอง มาจากในการ์ตูนของดิสนีย์ สนุกกับเรื่องราวอมตะของช้างน้อยดัมโบ้” งานเลี้ยงน้ำชาของคนทำหมวก (Mad Hatter Te กับมิคกี้เมาท์ตัวการ์ตูนอมตะของดิสนีย์เป็นพิเศษงานนี้ต้องไม่พลาด กับการสนุกสนานกับภาพยนตร์ 3a Cups) ม้าหมุนจากเรื่องซินเดอรเลลาและ“การผจญภัยของวินนี่ เดอะ พูห์” ส่วนใครที่ชื่นชอบมิตินอกจากนี้ในแฟนตาซีแลนด์ยังมี “แฟนตาซีการ์เด้น” ซึ่งเป็นสถานที่น่าสนใจที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง โดยเฉพาะโดยผู้ที่อยู่ในนั้นจะมีโอกาสได้พบกับการ์ตูนตัวโปรดมากมายอาทิ มิกกี้ เมาส์, มินนี่ เมาส์, วินนี่ เดอะพูห์,และเหล่าเพื่อนพ้องชาวการ์ตูนดิสนีย์อีกมากมาย
4แอดเวนเจอร์แลนด์ (ADVANTURE LAND)   ดินแดนแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น สัมผัสความเร้าใจกับการผจญภัยในป่าลึกลับของเอเชีย และแอฟริกา ในดินแดน “จังเกิล ริเวอร์ ครูซ”( Jungle River Cruise)  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการผจญภัยบนเรือสำรวจที่ล่องไปตาม แม่น้ำสายใหญ่หัวใจหลัก ของแอดเวนเจอร์แลนด์ผ่านป่าลึกลับ ที่ทุกโค้งน้ำจะมีสิ่งลึกลับและสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นต่างๆรออยู่เพื่อ สร้างความสนุก ให้กับผู้ที่เข้าไปเยือน ไม่ว่าจะเป็น ฝูงช้างที่เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการ ผจญภัยกับสัตว์ป่านานาชนิด , Tazan’s Tree House บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
 **ช่วงเย็นก่อนสวนสนุกจะปิด 30 นาที ท่านจะได้พบกับ โชว์ดอกไม้ไฟ อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของดิสนีย์แลนด์ **
   
หรือ      เดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง  ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ท่านจะได้ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน
หมายเหตุ: เลือกดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกทัวร์ลันเตา นั่งกระเช้านองปิง กรุณาเลือกก่อนการเดินทาง
 
 (อาหารกลางวัน และ อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย)
            ã เข้าพัก  L’ HOTEL NINA ET CONVETION CENTER (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สี่    ฮ่องกง ØCITY TOUR (เขาวิคตอเรีย / อ่าวรีพลัสเบย์) - เดินทางสู่สนามบินมาเก๊า – กลับกรุงเทพฯ
เช้า        รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ที่ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านชมทัศนียภาพ ถ่ายรูปที่ระลึก ณ จุดชมวิวเขาวิคตอเรียที่มีความสูง 397 เมตร เพลินตากับทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง เกาลูน    นิวเทอริเทอร์รี่ ตลอดจนเกาะใหญ่น้อยในทะเลจีนใต้ให้ท่านได้ชมวิว ณ VICTORIA POINT (ไม่ได้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดนะค่ะ)จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ เพื่อขอพรศักดิ์สิทธิ์ พร้อมของโชคลาภกับเทพเจ้าไซ่ซิ่งเอี๊ย  
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย       นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมาเก๊า โดยเรือเฟอรี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย )      
2225     เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  FD3607
0015     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….
 

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์

หมายเหตุ

1.กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น10 หยวน /วัน /ท่าน และคนขับรถ 10 หยวน /วัน /ท่าน
 หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 4 วัน จ่ายทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน /ท่าน และทิปคนขับรถ 40 หยวน /ท่าน
 (ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  = 80 หยวน ต่อทริปนี้ค่ะ)
2. เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวเอง (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ)
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
4.บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้าเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
5. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง
6. เอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ ใช้อ้างอิงไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองทัวร์
4ท่านจะต้องชำระเงินค่ามัดจำ จำนวน 6,000 บาทต่อผู้โดยสาร ภายใน 24 ชัวโมง หรือตามวันที่ DUEDATE
           หลังจากที่ได้ทำการจอง เมื่อได้ทำการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้หรือกรณีใดๆก็ตาม ไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้และจะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเต็มราคาหากแจ้งยกเลิก
4 ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามวัน DUEDATE ที่กำหนดให้
4เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
4กรณีวางมัดจำกับทางบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าการันตีการใช้ที่นั่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
          4กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา
          4กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ หรือ NO SHOW ในวันเดินทาง
             ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

ทัวร์ฮ่องกง เซินเิจิ้น จูไห่ มาเก๊า ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา

 

 

บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก 
ดูรายละเอียดโปรแกรมเต็ม บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก คลิ๊ก   บริษัททัวร์, ทัวร์ฮ่องกง, ทัวร์มาเก๊า, ทัวร์เซินเจิ้น, ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก


 
รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง และ ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง

รวมรายการท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง หลากหลายสายการบิน article
( 100 - MC 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD)
( 100 - HK 08 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเซี่ยน ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article
( 100 - HK 04 ) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย (FD) article
( Hiso 01 ) ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 02 ) ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 03 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 04 ) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน แถมฟรีนองปิง โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 05 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักฮ่องกง 1 คืน, เซินเจิ้น 1 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 06 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น (พักเซินเจิ้น 2 คืน) 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 07 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน (พักเซินเจิ้น 2 คืน, ฮ่องกง 1 คืน) โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 08 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 09 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 10 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
( Hiso 11 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 12 ) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK) article
( Hiso 13 ) แพ็คเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ (EK)